პარტნიორები

  1. კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი – კავკასიური სახლი
  2. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ”ელკანა”
  3. გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტების ასოცოაცია dvv international
  4. კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენრტი (CTC)
  5. საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაციის პროექტი ”ჩვენ ვსწავლობთ”