სოფელ ნუკრიანის ბიბლიოთეკის მოდერნიზაცია
    Facebook Tweeter Print

სათემო ორგანიზაციამ ,,ნუკრიანი“ პროექტის -  ,,სოფელ ნუკრიანის ბიბლიოთეკის მოდერნიზაცია“-ფარგლებში  ჩატარდა  ტრენინგები:  27,28,29 თებერვალს -პროექტის ციკლის მართვა“ და 19,20,21 მარტს   კი - ,, მოხალისეთა მოზიდვა და მართვა“. ტრენერი - კულტურის მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი, სტრატეგიული  კომუნიკაციის ექსპერტი, დოქტორი  ნინი სანადირაძე.

ტრენინგს ესწრებოდნენ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში არსებული ა(ა)იპ-ების წარმომადგენელები და ნუკრიანელი ახალგაზრდები.Contact information

  • 20 Galaktioni st., 0105, Tbilisi, Georgia
  • Tel.: (+995 32) 936293,
  • Fax: (+995 32) 997261,
  • E-mail: caucasianh@hotmail.com