პიროვნული განვითარების კურსი ახალგაზრდებისთვის
    Facebook Tweeter Print
2010 წელი: კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში სათემო კავშირის ორმა წევრმა გაიარა ტრენერთა ტრენინგი - "პიროვნული განვითარების კურსი ახალგაზრდებისთვის". ორგანიზაციამ მიიღო საერთაშორისო სტრანდარტების შესაბამისად მომზადებული საკუთარი ტრენინგ-პროგრამა და აქტიურად ჩაერთო ზრდასრულთა განათლების პროცესში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნუკრიანი
კულტურის სახლის შენობა, 1 სართული 
ტელ. (+995 77) 202 111 ან 202 110

E-mail: cun.nukriani@yahoo.com