პროექტის-,,ჩვენ ვსწავლობთ"- პრეზენტაცია
პროექტის მიზანია: სოფელ ნუკრიანის კულტურის სახლის / ბიბლიოთეკის ბაზაზე - სათემო განათლების ცენტრის შექმნა და სათემო განათლების ცენტრის მეშვეობით სიღნაღის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის არაფორმალური კულტურულ-საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება.
პრეზენტაციას დაესწრებიან სათემო კავშირის ,,ნუკრიანი“, მისი პარტნიორი ორგანიზაციები თბილისიდან, სოფლის მაცხოვრებლები; ასევე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის წარმომადგენლები და ნუკრიანის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულის აპარატის თანამშრომლები;
სათემო კავშირი ნუკრიანის საქმიანობის მხარდამჭერია ასევე სათემო განვითარების ცენტრი