პროექტის-,,ჩვენ ვსწავლობთ"-ფარგლებში შექმნილმა საკვირაო სკოლამ (სცან) მუშაობა დაიწყო