სოფელ ნუკრიანის ბიბლიოთეკის მოდერნიზაცია

სათემო ორგანიზაციამ ,,ნუკრიანი“ პროექტის -  ,,სოფელ ნუკრიანის ბიბლიოთეკის მოდერნიზაცია“-ფარგლებში  ჩატარდა  ტრენინგები:  27,28,29 თებერვალს -პროექტის ციკლის მართვა“ და 19,20,21 მარტს   კი - ,, მოხალისეთა მოზიდვა და მართვა“. ტრენერი - კულტურის მენეჯმენტის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი, სტრატეგიული  კომუნიკაციის ექსპერტი, დოქტორი  ნინი სანადირაძე.

ტრენინგს ესწრებოდნენ სიღნაღის მუნიციპალიტეტში არსებული ა(ა)იპ-ების წარმომადგენელები და ნუკრიანელი ახალგაზრდები.