პარტნიორები
    Facebook Tweeter Print
  1. კულტურულ ურთიერთობათა ცენტრი - კავკასიური სახლი
  2. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ”ელკანა”
  3. გერმანიის სახალხო უნივერსიტეტების ასოცოაცია dvv international
  4. კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენრტი (CTC)
  5. საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაციის პროექტი ”ჩვენ ვსწავლობთ”


პარტნიორები

საკონტაქტო ინფორმაცია
 

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნუკრიანი
კულტურის სახლის შენობა, 1 სართული 
ტელ. (+995 77) 202 111 ან 202 110

E-mail: cun.nukriani@yahoo.com